Viljar Avastu

Tere, head Securitase kliendid!

Olen Viljar Avastu, Securitas Eesti kliendikogemuse juht ja annan teile ülevaate meie erinevatest kasulikest videovalve lahendustest.

Videovalve teenus on suurepärane võimalus lisada tavapärasele tehnilise valve teenusele väga olulist lisaväärtust ja -võimalusi ning samuti annab see lisaväärtust ka väljaspool turvalisusteemasid. Näiteks on videovalvesüsteeme võimalik kasutada häirete korral nii olukorra tuvastamiseks kui lahendamiseks, erinevate läbipääsusüsteemide korraldamiseks aga ka turundus- ja müügitegevuses.

Meie tehnilistest lahendustest

Securitas kasutab universaalset videoplatvormi (UVP) erinevate videosüsteemide videopiltide jälgimiseks (Milestone, Mirasys, Hikvision, Dahua, Nuuo jt). Isegi juhul kui teie salvesti või server ei sobi koheselt meie tarkvaraga, võib vahel piisata vaid väga väikesest investeeringust, et salvesti välja vahetada ning meie juhtimiskeskusega ühilduvus luua. Häirete teenindamise lihtsustamiseks küsime kliendilt andurite ja kaamerate asukohajoonised ja kanname need sisse programmi, et operaatoritel oleks täpne ülevaade, kus asub häiret andnud andur ning sellele lähim kaamera ja muud olulised punktid objektil. Kui teil neid plaane ei ole, siis koostame need teie eest.

Häirete korral videojälgimisteenuse kirjeldus ja ülevaade:

 • objekti valve-ja/või automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemi häired suunatakse juhtimiskeskusesse;
 • objekti videosüsteemi kaamerapildid suunatakse juhtimiskeskusesse;
 • Securitase videovalveteenuse korral jälgib iga häire korral videopilte juhtimiskeskuse videooperaator, märgates objektil ohtu, lahendatakse see distantsilt või saadetakse objektile patrullteenistus;
 • ohu tuvastamise korral saab kaasata koheselt ka operatiivteenistused (Politsei, Päästeamet jt).

Videojälgimisteenuse eelised:

 • võimaldab häirete korral operatiivselt valveobjektil toimuva jälgimist (patrulli kohale sõitmine võtab tavapäraselt rohkem aega, kui operaatoril kiirelt kaamerate avamine);
 • väheneb oluliselt patrulli põhjuseta väljasõitude arv;
 • väheneb oluliselt kontaktisikutele põhjuseta helistamine töövälisel ajal;
 • lisab võimaluse teostada videopatrullringkäike.

Videoanalüüsil pöörame me erilist tähelepanu:

 • häiret andnud tsooni alal liikumistele;
 • üldkasutatavatele aladele;
 • tuleohutust puudutavatele teguritele;
 • kaamerate töökorrale ja vaateväljale;
 • valgustusele;
 • teistele kõrgenenud turvariskidele viitavatele asjaoludele (nt katkised uksed, aknad, aed jne.).

Võimalik on läbi viia ka videopatrullringkäike valvataval alal, mis on hea ja efektiivne alternatiiv tavapärasele patrullteenusele. Securitase operaator teostab sel juhul objekti ülevaatust avades ja jälgides objektil olevaid kaameraid „libiseva“ graafiku alusel.

Videoarhiividest on võimalik ka väljavõtete teostamine ja salvestatud materjalide väljastamine nii kliendile kui ka õiguskaitseorganitele nende nõudmisel.

Kui kliendi videosüsteem on juba juhtimiskeskusesse ühendatud ja sinna juurde lisatakse ka fonosüsteem, siis on võimalik juhtimiskeskusele distantsilt ka erinevaid ligipääse tekitada. Nende võimaluste loomine on tänapäeval üsna soodsalt lahendatav (uste, võtmekappide, tõkkepuude, väravate jms. avamiseks).

Juhtimiskeskusel on võimekus anda video-fono kõnede korral distantsilt tuge näiteks töövälisel ajal ja avada uksi, väravaid, tõkkepuid jms. Mõned elulised näited:

 • kulleritele kauba kohale toimetamiseks väravate/uste avamine;
 • võtmekapist võtit vajava inimese abistamine;
 • tõkkepuu avamine sõidukite pääsemiseks territooriumile;
 • Päästeameti suunamine ja neile uste, väravate, tõkkepuude jm. avamine, et nad pääseksid operatiivselt objekti automaatse tulekahjusignalisatsiooni süsteemini;
 • patrullekipaaži abistamine.

Lisaks ülaltoodud näidetele saab videovalvesüsteeme kasutada ka julgeolekukontrolli teostamiseks, näiteks töötajate pääsu tagamisel piiratud ligipääsuga aladele.

Edukalt annab rakendada videovalvesüsteeme ka müügi- ja turundustegevuses. Heaks näiteks on äritegevuse analüüs ja turundustegevuse ning personali planeerimine kauplustes, kus kaameratega on võimalik loendada kaupluse külastajaid, saada külastajatest demograafiline ülevaade ning jälgida ostuteekondasid. Antud lahendus on suureks abiks ka hetkel aktuaalse probleemi lahendamisel – kaupluste piiratud külastajate arvu tagamisel.

Küsimuste korral lugege meie videovalveteenuste kohta täpsemalt siit või võtke julgelt minuga ühendust.

Viljar Avastu
Kliendikogemuse juht
+372 528 5415
Viljar.Avastu@securitas.ee