Mehitatud valve

Mehitatud valve

Täida ära kontaktivorm ning võtame Sinuga ühendust. Kontrolli enne saatmist, et e-posti aadress oleks korrektne.  Klikkides "Saada" aktsepteerid Securitas Eesti AS isikuandmete töötlemise tingimusi.

  Mehitatud valve kasutamine on otstarbekas objektidel, kus ainult tehnilised valvelahendused võivad osutuda ebapiisavateks.  Antud teenuse korral viibib turvatöötaja pidevalt kliendi objektil. Töötaja ülesandeks on ohuolukordade ja konfliktide ettenägemine ning operatiivne tegutsemine kriisisituatsioonis. Turvatöötajal on pidev ühendus Securitase juhtimiskeskusega, kust vajadusel saadetakse objektile patrullekipaažid.

  Millised on mehitatud valve võimalused? Millistel tegevusaladel saab kasutada mehitatud valvet?
  • Klienditeenindus
  • Läbipääsukontroll
  • Turvakontroll
  • Videoanalüüs
  • Ajutised projektid (nt: ehitusobjektid, üritused)
  • Erilahendused
  • Tööstus
  • Logistika
  • Muuseumid
  • Bürood
  • Kaubandus
  • Haridus

  Mitmekesisus

  Turvatöötajad täidavad erinevaid ülesandeid, olles ühest küljest turvalisuse loojad ja teisalt klienditeenindajad. Töö efektiivsemaks toimimiseks on meie turvatöötajatel reeglina ka “lisasilmad” ehk videosüsteem, mille abil on neil võimalik jälgida objektil toimuvat töökohast lahkumata.

  Klienditeenindus

  Meie turvatöötajad täidavad kliendi objektil erinevaid administratiivülesandeid, olles tihti vahetuks kontaktisikuks klientidega suhtlemisel. Seoses sellega nõuame me enda inimestelt head suhtlemisoskust ja korrektsust.

  Teenistusjuht

  Securitas osutab teenust erineva suuruse ja riskiastmega objektidel üle Eesti. Arvestades objektide keerukust, tagame kliendi jaoks kontaktisiku, kelle ülesandeks on objekti spetsiifikast lähtuvalt erinevate riskide hindamine.
  Teenistusjuht kui kliendihoidja pakub oma kliendile usaldusväärset informatsiooni objekti turvalisusest, ideid ja lahendusi, ning toetab teda asjatundlike nõuannetega. Ta on pädev lahendama mehitatud ja tehnilise valve küsimusi.