Viljar Avastu

Securitas Eesti osales 27.-28. augustil Väo karjääris toimunud Baltic Aggregate Forum 2020 ehk BAF messil! BAF’i näol on tegemist mäe- ja karjääritehnika messiga. Meil on au, et Eesti Mäeselts just meid kutsus sellele üritusele. Oli suur rõõm kohtuda nii olemasolevate kui ka uute klientidega. Messil tutvustasime mobiilseid videovalvelahendusi, tuleohutuse tehnilisi lahendusi ning erinevaid videovalve- ja tuleohutusteenuseid.

Milline seos on siis turvaettevõttel tugiteenuse pakkujana ja karjäärides tegutsevatel ettevõtetel? Annan ülevaate enda kogemustest erinevate väljakutsetega, millele oleme koos lahendusi otsinud ja kaasanud lahendusteks erinevaid tehnoloogilisi lähenemisi.

Vaatame kõigepealt otsa sellele, millised võivad olla suurimad väljakutsed just karjääride valvamise seisukohalt:

 • Karjäärides kasutatakse väga palju suurt ja kallist tehnikat ning kogu see tehnika vajab valvamist ja kaitset töövälisel ajal eelkõige vandaalide eest. Kahju, mida vandaalitsemine võib tehnikale tekitada, ei pruugigi esialgu tunduda suur, kuid kui selle tulemusel jääb kliendil tootmine kuni varuosade tarnimiseni seisma, võivad kahjud olla väga suured. Seetõttu on oluline ohuolukord võimalikult kiiresti tuvastada ning sellele reageerida, et kahju oleks minimaalne. Siin tulevad abiks erinevad videovalveteenused, eelkõige lahendused termokaameratega (loe lähemalt meie videovalveteenuste kohta siit).
BAF logo
 • Miks aga just termokaamerad? Esiteks on need üheks parimaks lahenduseks välialade valveks valehäirete seisukohalt, teiseks aitavad termokaamerad tänu soojuse mõõtmise tehnoloogiale lisaks sissetungile tuvastada ka tuleohu välialadel (sõidukid, kütusemahutid jms.). Lisaks annavad need ka võimaluse jooksvalt valvealasid kaamerate vaateväljas muuta ja seda ilma igakordse seadmete ümbertõstmise vajaduseta. Suurtel aladel ohu tuvastamiseks kasutatakse ka näiteks pöördtermokaameraid ning radareid.
 • Tehnikat hoitakse karjäärides suurtel aladel, sest alati ei ole võimalik kogu tehnikat koondada ühte kohta. Seega peab olema võimalus luua valvealasid erinevates karjääri punktides. Siinkohal tulevad abiks erinevad WiFi lahendused, mis aitavad koondada valvesignaalid ja videopildid tsentraalselt ühte kohta ning edastada seejärel ka juhtimiskeskusesse.
 • Karjäärid ei asu tihtipeale asulate lähedal, seega valvesüsteemide ja videosüsteemide kaugelt jälgimine, juhtimine ja haldamine läbi erinevate tarkvaralahenduste on väga oluline. Seda just selleks, et iga kord ei peaks tehniliste murede puhul kohale sõitma. Paljud küsimused saab lahendada distantsilt. Samuti annab see kiire võimaluse esmaseks reageerimiseks mõne hetke jooksul ilma kohale minemata.
 • Juhul, kui teatud punktides hoitakse hinnalist vara, kuid puudub püsiv elektritoide, kuidas siis seda ala edukalt valvata ja saada ülevaade toimuvast? Sellisteks juhtudeks on hea toode näiteks STROPS, mida tutvustasime ka BAF’il ja mille võimaluste kohta saad lähemalt lugeda siit.

Millised on meie klientide muud olulised väljakutsed:

 • Traditsioonilisel kujul valvurite palkamine ei pruugi alati olla kuluefektiivne ja see ei anna distantsilt ülevaadet objektil toimuvast. Samuti on raskendatud ka hilisem sündmuste analüüs.
 • Tõkkepuude ja kaalumajade uste avamise võimalus distantsilt on oluline.
 • Distantsilt valvestamise võimalus on oluline.
 • Videolahenduste olemasolu võimaldab saada distantsilt ülevaate ka enda tööprotsessidest.
 • Sissesõitude ja kaalude juures kasutatakse tihtipeale numbrituvastuse kaameraid, et fikseerida sõidukite numbrid enda saatelehtede jaoks. On ka kliente, kes on tehnoloogia abil kogu enda sõidukite numbrituvastuse, sõidukite kaalumise ja saatelehtede protsessi automatiseerinud, mis omakorda on vähendanud ka vajadust päevaste kaalumaja töötajate järele ning andnud võimaluse efektiivsemalt tegutseda.

 Mida panna tähele kui planeerida turvateenust?

 • Oluline on kindlasti valve-ja videoseadmete regulaarne hooldus ja puhastamine, et ohuolukorras oleks tagatud seadmete töökord. Seda enam kui rääkida videoanalüütika teenusest tolmuses keskkonnas ja ka autode numbrite tuvastamise tehnoloogiast.
 • Valve-ja videoseadmete olemasolu ja nende kohta käivad hoiatussildid on ennetava mõjuga. Kurjategijad otsivad pigem asukohti, kus tehnoloogiat ei kasutata ning ohuolukorra kiire tuvastamise tõenäosus on väiksem.
 • Juhul kui objektil tehnilised seadmed ei tööta või ei ole ajutiselt võimalik tagada elektritoidet, on võimalik kasutada ka ajutist mehitatud valve teenust, mille võimaluste kohta saad lähemalt lugeda siit.
 • Securitas pakub ka turvateenuste terviklähenemist pakkudes klientidele ühe lepingu ja fikseeritud kuumaksu raames kõiki valdkonnaga seotud teenuseid  nime Securitase Turvalahendus all. Securitase Turvalahendus kombineerib ühtseks tervikuks kõik olulise, mis turva- ja ohutusriskide maandamiseks üldiselt vajalik on: mehitatud valve ja patrullteenused, tehniline valve ja videoteenused, hooldusteenused ning ohutusteenused ning toetab kõiki neid teenuseid vajalike investeeringutega tehnikasse ja sideühendustega. Loe selle kohta lähemalt siit.

Kui soovite kirjeldatud teenuste kohta rohkem teada saada, siis võtke julgelt minuga ühendust.

Viljar Avastu
Kliendikogemuse juht
+372 528 5415
Viljar.Avastu@securitas.ee

Vaata BAF messi fotogaleriid siit või allolevat valikut meie tehtud fotodest: