Ahti Kuusk

Justiitsministeeriumi andmetel on registreeritud kuritegevuse statistika olnud Eestis pikaajaliselt langustrendis (allikas). Samal ajal kui kuritegevuse tase langeb, on viimastel aastatel aga tulekahjude tekitatud kahjude väärtus hoopis tõusuteel – aastal 2019 tõusis Päästeameti statistika kohaselt hoonetulekahjudega seotud varakahjude väärtus võrreldes 2018. aastaga ca 10% (allikas). Securitase põhjalik riskihindamise teenus aitab välja selgitada Sinu ettevõtte suurimad ohud – olgu need siis tulekahjud, kuritegevus või hoopis midagi muud.

Kahjuks on tavapärane, et turvaettevõttega räägitakse tihti vaid traditsioonilistest turvateenustest (mehitatud valve, tehniline valve, videovalve, patrullteenus) ja turvaseadmetest (seadmete paigaldused, hooldused) ning tihtipeale jäetakse tähelepanuta tuleohutust puudutavad küsimused. Meie seisukoht on, et turvalisuse ja tuleohutuse riske tuleb vaadata ja hinnata koos, seda enam et tulekahju korral on võimaliku kahju suurus üldiselt oluliselt suurem varguse või vandalismi kahjudest ning seetõttu on ennetavad tegevused tuleohutuses üliolulisel kohal. Seda mitte ainult võimaliku varalise kahju seisukohalt, vaid ka inimeste ohutuse seisukohalt reaalses ohuolukorras.

Securitas riskide hindamise maatriks

* Securitase riskide hindamise maatriks

Viimased kolm aastat pakume ka meie oma klientidele laiemas valikus riskihindamise ja tuleohutusteenuseid, millele tuleb hiljutiste trendide valguses aina rohkem tähelepanu pöörata.

2019. aasta suvel viisime näiteks RMK tellimusel läbi RMK alade ja objektide turvalisuse ja tuleohutuse riskide hindamise, mille tagajärjel oskab RMK nüüd oluliselt detailsemalt planeerida tegevusi, kõrvaldada esinevaid ohte ja küsida partneritelt selliseid lahendusi, mis aitaksid lihtsustada ka nende enda tööprotsesse.
Teostatud tööd ja tulemusi kommenteerib RMK Kinnisvaraosakonna Põhja piirkonna haldusjuht Uno Koppelmaa: „Jõudsime järeldusele, et vajame riskide hindamise teenust tänu arusaamale, et riskid ja tehnilised võimalused on aegade jooksul muutunud ning mõistlik on koos pädeva kõrvaltvaatajaga meie olukorrad üle vaadata ning probleemid ja võimalused kaardistada. Jõudsime veendumusele, et käes on aeg muutusteks.“

RMK Abula lõkkekoht

* Lõkkeala RMK Abula piknikukohas
Foto: RMK Fotopank

„Riskihindamise käigus vaatas Securitas Eesti üle meie 79 erineval aadressil asuvat objekti Eestis, sinna hulka kuulusid kontorid, külastuskeskused, taimlad, töökojad, abihooned ning mõned erilahendusega/tegevusega kompleksid nagu kalakasvatus, loomapark jt. RMK tegevusega seotud kinnistud. Riskihindamise tulemusena saime edasisteks tegevusteks vajaliku lähtekoha. Meie jaoks väga oluline oli vaatluse käigus toimunud info jagamine, olukorra ning võimaluste analüüsimine.“

Väga suuri üllatusi Uno Koppelmaa sõnul ei esinenud: „Selgus, et seni olime veidi alahinnatud infoturbe osa võimalikes riskides. Samas andis see hea tõuke mitmete väiksemate olukordade kiireks lahendamiseks ning edaspidiste turvategevuste planeerimiseks.“

Toon ka välja üldiselt levinud puudused tuleohutuse valdkonnas, mis klientide juures kõige tihedamini silma hakkavad:

  • tuleohutuspaigaldised on kontrollimata ja/või hooldamata (tulekustutid, tuletõrjevoolikud, evakuatsioonivalgustid jt);
  • tuletõkkeuksed on jäetud avatud asendisse (midagi on ukse vahele pandud või uksesulgurid on lahti võetud);
  • tulekustutid ja tulekustutustekid ei ole nõuetekohaselt paigaldatud või on sootuks peidus;
  • evakuatsiooniväljapääsud on blokeeritud erinevate esemetega;
  • tuleohutusalane dokumentatsioon on puudulik või puudub sootuks, näiteks tuleohutuse korraldus ettevõttes, tulekahju korral tegutsemise plaan, hoone operatiivkaart, tuleohutuse paigaldiste vaatlus- ja hoolduspäevikud jms.;
  • töötajate teadlikkus tuleohu korral tegutsemisest on puudulik;
  • ladustatakse tuleohtlikku materjali selleks mitte ettenähtud kohas.

Meie meeskonnas on tänasel päeval kolm spetsialisti, kellel on tuleohutusspetsialist tase 5 ja turvajuht tase 5 kvalifikatsioonid ning kes aitavad Teid riskide tervikhindamisel:

Ahti Kuusk
Ahti KuuskRiskijuht ja ohutusteenuste osakonna juht
+372 502 3820
Ahti.Kuusk@securitas.ee
Romet Kallaste
Romet KallasteTuleohutusteenuste projektijuht
+372 5341 4159
romet.kallaste@securitas.ee
Helgo Pürjer
Helgo PürjerTuleohutusteenuste projektijuht
+372 5860 1232
helgo.purjer@securitas.ee

NB! VÕIDA TASUTA TULEOHUTUSÜLEVAATUS!

Loosime kõigi tuleohutuse huviliste vahel, kes saadavad hiljemalt 16. juuliks 2020 mulle aadressile Ahti.Kuusk@securitas.ee e-kirja oma kontaktandmetega ja märksõnaga „AUHINNALOOS“, välja tasuta tuleohutusülevaatuse Sinu ettevõttele (teostame objekti tuleohutusalase enesekontrolli ning koostame kirjaliku kokkuvõtte, milles on välja toodud puudused, näiteks kas kustutid vajavad välja vahetamist või kontrolli, kas süsteemid on hooldatud, kas dokumentatsioon on puudulik vms.).

Loosi võitjaga võtame personaalselt ühendust.

Lähemalt meie pakutavate tuleohutusteenuste kohta leiate infot siit: www.securitas.ee/teenused/tuleohutus/.

Küsimuste korral olete teretulnud minu või meie teiste spetsialistidega ühendust võtma!

Ahti Kuusk
Riskijuht ja ohutusteenuste osakonna juht
+372 502 3820
Ahti.Kuusk@securitas.ee