Intelligent Protective Services

Securitas Eesti AS on juba aastast 2012 pakkunud klientidele turvateenuste terviklähenemist ja aastast 2017 lisanud sellele lähenemisele ka ohutusteenused, pakkudes klientidele ühe lepingu ja fikseeritud kuumakse sees kõiki valdkonnaga seotud teenuseid Securitase Turvalahenduse nime all.  Securitase Turvalahendus kombineerib ühtseks tervikuks kõik olulise, mis turva- ja ohutusriskide maandamiseks üldiselt vajalik on: mehitatud valve ja patrullteenused, tehnilise valve ja videoteenused, hooldusteenused ning ohutusteenused ja toetab kõiki neid teenuseid vajaliku tehnika ja sideühendustega.

Securitase Turvalahenduste portfell on aastatega kiirelt kasvanud ja tänaseks on meil kogemus teenuse osutamisel enam kui 150 objektilt, mis on kõik eriilmelised ja erinevate vajadustega. Securitas  lähtub Turvalahenduste väljatöötamisel eelkõige iga konkreetse objekti ja kliendi tegelikest vajadustest ja võimalustest ning objekti riskianalüüsist. Meie eesmärk on leida kliendile sobivaim, kuid samas optimaalseim lahendus turva ja ohuriskide maksimaalseks maandamiseks, valides teenuseid toetama just sellise tehnika, mis antud juhul tagab kõige paremini eesmärgi täitmise mõistliku investeeringutaseme juures. Meie klient ostab turvalisust, ohutust ja seotud vastutust, mitte turvatehnikat!

Toon järgnevalt välja Securitase Turvalahenduse eelised võrreldes tavapärase teenuste eraldiseisvalt ostmisega:

  • terviklik lähenemine nii turva kui ohutusalastele riskidele ja nende maandamistele;
  • hinnatakse, kuidas saaks pakutud turvalahendus ka kliendi teistes tööprotsessides kasulik olla;
  • selgelt ja pikaajaliselt planeeritavad turva- ja ohutusvaldkonna kulud sh. lepinguperioodile kokku lepitud hinnakorrigeerimised;
  • ootamatute erakorraliste kulude puudumine (erakorralised hooldused, patrulli väljasõidud, rikete korral asendusteenused jms. sisaldub kuutasus);
  • vastutuse selgus, puuduvad nn. hallid alad, kus keegi ei soovi võtta vastutust;
  • Securitas teeb teenuse osutamiseks vajaliku tehnikainvesteeringu täies mahus ise, klient saab investeerida pigem oma põhitegevusse;
  • ülimalt personaalne tööpäevane teenuste ja suhtluse haldamine ning olukordadele esmajärjekorras reageerimine (meie suurkliendihaldurid on justkui teie töötajad meie palgal).

Paljud meie tänased kliendid on Securitase Turvalahenduse raames lahendanud ära mitmeid muid valveobjektidega seotud väljakutseid nagu logistilised probleemid, mis on saanud lahendused pääslate automaatsete süsteemide toel või tootmisahela toimivuse jälgimine turvakaamerate abil ehk enamjaolt lahendab Securitase Turvalahendus sünergiana veel mitmeid klientide endi äritegevuses oluliste lõikude problemaatikat. Siinkohal on oluline hea koostöö kohe projekti alguses ja eelkõige partnerlusele toetuv koostöö vältides tellija ja töövõtja suhet.

Huvitavaks uuenduslikuks näiteks meie teenuste laiast ampluaast on helinivooandurite kasutamine ühiselamutes. Avalikele aladele paigalatud helinivooandurid annavad märku, kui puhkenurkades või koridorides helitase oluliselt tõuseb ja see tase pikemalt kestab. Sellest tekib häire ja Securitase videooperaator kontrollib objektil toimuvat ning saadab vajadusel kohale patrulli korda looma. Tihti on tegemist alkoholi tarbimise käigus tekkiva lärmiga, mis ei lase teistel elanikel puhata ja on otsene öörahu rikkumine. Sellised olukorrad suurendavad oluliselt turvariski (võimalikud tülinorimised ja rünnakud).

Videooperaator

Helinivooanduritega turvalahendus on kasutusel TTÜ Üliõpilasküla MTÜ erinevates ühiselamutes ja hostelites, näiteks TTÜ Siidisaba 7 ühiselamus. “Soovitan kõigile ettevõtetele, et ärge olge ise targad ega üritage kõiki lahendusi ise välja mõelda. Konsulteerige Securitas Eesti asjatundjatega ja teile pakutavad lahendused üllatavad teid heas mõttes“, kommenteerib TTÜ Üliõpilasküla MTÜ juhatuse esimees Jaak Kääp.

Helinivooandurite lahendust on võimalik kasutada ka näiteks administraatorite laudade juures, kus konfliktolukorras paanikanupu vajutamise asemel saab administraator teha valjemat häält, millest tekib häire ja videooperaator saab koheselt reageerida ja olukorra lahendamiseks parimad meetmed kasutusele võtta.

Loe lähemalt Securitase Turvalahenduse kohta ka meie kodulehelt: www.securitas.ee/turva-lahendused/.

Heas koostöös on kõik Teie tänased probleemid meile eelkõige põnevad ja huvitavad väljakutsed!

Raimo Heinam
Securitas Eesti AS
Tegevjuht
E-post: raimo.heinam@securitas.ee